Botime

Gra të Shqipërisë. Midis migrimit, traditës dhe modernitetit (Donne d’Albania. Tra migrazione, tradizione e modernità)përgatitur nga Rando Devole e Claudio Paravati (a cura di), Com Nuovi Tempi, Roma 2017.

Sëmundjet profesionale dhe aksidentet në punë në bujqësi. Një studim për punonjësit imigrantë (Malattie professionali e infortuni in agricoltura. Un’indagine sui lavoratori immigrati), përgatitur nga Rando Devole (a cura di), Agrilavoro edizioni – FGP, Roma 2017.

Shqiptarët në Itali. Pasojat ekonomike e sociale të imigracionit (Gli albanesi in Italia, Conseguenze economiche e sociali dell’immigrazione),  përgatitur nga Rando Devole etj, IDOS, Roma 2008.

Ura mbi det. Emigracioni shqiptar në Itali, Ora, Tirana 2008.

Imigracioni shqiptar në Itali, (L’immigrazione albanese in Italia), Agrilavoro ed., Roma 2006.

Shoqëria dhe forcat e armatosura në Shqipëri. Implozioni i vitit 1997 (Società e Forze armate in Albania), Cemiss (paper), Roma 2001.

Shqipëria. Dukuri sociale dhe paraqitje (Albania. Fenomeni sociali e rappresentazioni), Agrilavoro Ed., Roma 1998.

Zbulimi i Shqipërisë (La Scoperta dell’ Albania), shkruar me bashkautor Ardian Vehbiun, Edizioni Paoline, Milano 1996.

Dituria më përndjek, por unë jam më i shpejtë, 1401 fjalë (jo dhe aq) të urta, Sejko, Tiranë 1998.