Archive for January, 2013

20/01/2013

Ekuacioni i lumturisë

Populli shqiptar është i lumtur? Pyetje disi ekstravagante, natyrisht e pazakontë, në kufijtë e të lejueshmes, por gjithsesi e pranueshme përderisa e njëjta gjë mund t’i kërkohet një individi. Përgjigjja mund të merret me referendum, duke i kërkuar çdo qytetari të shprehet për çështjen. Mirëpo edhe këtu ka probleme: personi do të japë mendimin për lumturinë e vet individuale, apo për lumturinë e bashkësisë ku bën pjesë?

read more »

20/01/2013

Nga të kemi?

“Çudi, se ju shqiptarët jeni të gjithë nga Tirana!”, më tha i njohuri im italian me një buzëqeshje disi ironike, por krejt dashamirëse. Më tej sqaroi seriozisht: “Të gjithë shqiptarët që kam njohur këtu në Itali, me qindra pa dyshim, më kanë thënë se janë nga Tirana. Si shpjegohet kjo?”.

read more »