Archive for January, 2016

16/01/2016

LOJA ME ZARAR

Ishte një herë një italian, një rumun e një shqiptar. Zakonisht, në Shqipëri, kështu fillonin barsoletat. Për fat ironik, pothuajse të njëjtin konstrukt, e gjen në lajmin e një gazete italiane.

read more »

16/01/2016

PROGRESIVITETI ALLA SHQIPTARÇE

Shumë vetë u skandalizuan nga njoftimi se, nga viti 2016, gjobat do të vendosen në vartësi të automjetit, të përvojës së drejtuesit e të përsëritjes së kundërvajtjes. E ashtuquajtura gjobë progresive.

read more »

16/01/2016

VLERA E DIPLOMËS

Realiteti shqiptar ka veçoritë e veta, që e kushtëzojnë diskutimin për vlerën ligjore të diplomave universitare, duke e nxjerrë atë nga modeli i njohur i ballafaqimit, përndryshe skematik, midis dy traditave të konsoliduara në botë: nga një anë vendet anglosaksone e nga tjetra ato të bazuara në të drejtën romake.

read more »

16/01/2016

DREJTËSIA E KALLASHIT

Një nga pasojat më të rrezikshme të rritjes së kriminalitetit është humbja e toruas dhe e arsyes nga ana e qytetarëve. Këta, të dëshpëruar nga rritja e pasigurisë dhe e korrupsionit, të zhgënjyer nga mosveprimi i shtetit, i dorëzohen reagimit emocional, zgjidhjes së shpejtë, dorës së fortë dhe kulturës së hakmarrjes.

read more »

16/01/2016

“EKSODI” I TË MITURVE

Problemi i të miturve shqiptarë të pashoqëruar në Itali po bëhet gjithnjë e më i mprehtë. Para disa kohësh, diskutuam për këtë çështje, por situata po rëndohet, çka nuk përbën të vetmen risi.

read more »

16/01/2016

LIGJI I RI PËR SHTETËSINË ITALIANE

Interesi për temën e shtetësisë italiane është i madh, të paktën për gjysmë milionin e shqiptarëve që jetojnë aktualisht në Itali. Por edhe studiues e kureshtarë duan të mësojnë më shumë për situatën e tanishme e mbi të gjitha për ligjin e ri.

read more »

16/01/2016

TERRORIZMI E DËNIMI ME VDEKJE

Në këto momente që po kalojmë tani, propozimi për rivendosjen e dënimit me vdekje si zgjidhje e terrorizmit është së paku i pakohshëm.

read more »

16/01/2016

HISTORI E KEQE NË TIRANË

Titulli i romanit thotë diçka, por jo shumë. “Brutta storia a Tirana” (botuar në italisht nga Besa, 2015) është një roman i veçantë, që nuk mund të kategorizohet lehtë.

read more »

16/01/2016

SIPËRMARRËSIT SHQIPTARË

njerez-grafikMediat u japin skenën kryesisht rasteve të suksesshme individuale, politika përmend rolin e tyre të rëndësishëm për ekonominë italiane. Mirëpo, përtej dritave të skenës mediatike dhe furçave të retorikës politike, çfarë thonë statistikat për situatën e sipërmarrësve shqiptarë në Itali?

read more »

16/01/2016

ÇANTA E SHQIPTARIT

Në vitet 1990, imazhi i shqiptarëve që po merrte formë në mediat italiane kishte nevojë edhe për konceptin e “shqiptarit të mirë”.

read more »