Posts tagged ‘emigracioni’

24/03/2014

NË BANKAT E SHKOLLËS II

Nxënësit shqiptarë në Itali II

Një nga aspektet pozitive të Raportit “Nxënësit me shtetësi jo italiane”, i përgatitur nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Fondazione Ismu, për vitin shkollor 2012/2013, është se nuk jep vetëm të dhënat statistikore të nxënësve të huaj dhe shpërndarjen e tyre në territor, por analizon gjithashtu dallimet me nxënësit italianë, duke marrë në shqyrtim nga një anë përzgjedhjen e studimeve, nga tjetra rezultatet në shkollë.

read more »

21/01/2014

VIZA E JABANXHIUT

 kryqezim_binareshBatuta, në qoftë se mund ta quajmë kështu, e një politikani shqiptar për vizat që u duhen kërkuar “jabanxhinjve” për të hyrë në Tiranë, përmbante informacione tekstuale e nëntekstuale të mëtejshme, që kaluan pa u analizuar. E vetmja “meritë” e batutës, për të cilën u kërkua falje publikisht, është se na jep mundësinë t’u rikthehemi disa temave për të sqaruar, in primis politikës vetë, disa koncepte bazike të domosdoshme.

read more »

02/07/2013

PASQYRA TJETËR

valixheMigracioni është një nga ato dukuri shoqërore ku ndërthuren aspekte njerëzore të gjithanshme. Lëvizja e njeriut nga një vend në tjetrin prek ekzistencën e tij, ndaj edhe mund të shihet nga një sërë pikëpamjesh, sepse përfshin të gjitha fushat e veprimtarisë njerëzore, duke filluar nga ekonomia dhe politika, për të vijuar me kulturën dhe psikologjinë, individuale e kolektive, për të përfunduar me fenë, gjuhën dhe demografinë. Tek imigracioni ndërpriten zona të rëndësishme nervore të trupit shoqëror, për këtë arsye kjo temë merr rëndësi të veçantë, sidomos në ditët e sotme kur globalizimi i ka shtuar marrëdhëniet njerëzore.

read more »

17/11/2011

Truri i vogël

Kur flitet për ikje të trurit zakonisht nënkuptohet largimi i elitave nga vendi. Siç dihet nga të gjithë, Shqipëria vuan ende nga një hemorragji e pandalshme e trurit. Eksodi i sotëm i elitave duhet parë më dramatikisht se ato të mëparshmet, për faktin se tani jemi në një vend demokratik ku gjërat, nga pikëpamja teorike, edhe mund të rregullohen.

read more »