Archive for ‘Jurisprudencë’

13/09/2017

JUS & JUS

Ka dy mënyra madhore për t’i dhënë individit shtetësinë e një vendi: në bazë të prejardhjes ose për arsye të tjera. E para nyjëtohet kryesisht në jus sanguinis (e drejta e gjakut) dhe në jus soli (e drejta e vendlindjes). Arsyet e tjera kanë të bëjnë me martesën, ndryshimet e kufijve, ligjin, natyralizimin.

read more »

16/01/2016

PROGRESIVITETI ALLA SHQIPTARÇE

Shumë vetë u skandalizuan nga njoftimi se, nga viti 2016, gjobat do të vendosen në vartësi të automjetit, të përvojës së drejtuesit e të përsëritjes së kundërvajtjes. E ashtuquajtura gjobë progresive.

read more »

16/01/2016

LIGJI I RI PËR SHTETËSINË ITALIANE

Interesi për temën e shtetësisë italiane është i madh, të paktën për gjysmë milionin e shqiptarëve që jetojnë aktualisht në Itali. Por edhe studiues e kureshtarë duan të mësojnë më shumë për situatën e tanishme e mbi të gjitha për ligjin e ri.

read more »

16/01/2016

TERRORIZMI E DËNIMI ME VDEKJE

Në këto momente që po kalojmë tani, propozimi për rivendosjen e dënimit me vdekje si zgjidhje e terrorizmit është së paku i pakohshëm.

read more »

23/09/2012

Organizma pa imunitet

Debati për heqjen e imunitetit parlamentar, si në çdo rast, mund të shihet nga pikëpamje të ndryshme. Deri tani ka mbizotëruar këndvështrimi politik, që e zhvendos përplasjen për imunitetin në qerthullin politik.

read more »