Archive for November, 2012

08/11/2012

Përtej krizës ekonomike

– Puna e shqiptarëve në Itali –

Çdo krizë fsheh në gjirin e vet edhe aspekte pozitive, që shndërrohen shpesh në mundësi jo vetëm për t’i kapërcyer vështirësitë e momentit, por edhe për të ecur përpara. Kriza e fundit ekonomiko-financiare, që filloi zyrtarisht në fillim të 2008-s, i ka shkaktuar pasoja të rënda ekonomisë dhe punësimit në Perëndim. Megjithatë, kjo krizë ka krijuar kushte të favorshme për ta rivizatuar modelin shoqëror, duke filluar nga vëmendja ndaj temave thelbësore siç janë puna, etika, dinjiteti i njeriut dhe vlera e migrantëve në tregun e punës. Kjo vlen si për vendet nga ku nisen emigrantët, ashtu edhe për vendet ku ata vendosin të jetojnë. Ky veprim kërkon para së gjithash një analizë të përthelluar të pranisë së migrantëve në shoqëritë pritëse, veçanërisht të punës së tyre, duke u ndalur tek përmasat e ndikimet që dukuria migratore ka mbi vendet e interesuara.

read more »

01/11/2012

Puna shqiptare në Itali

“PUNA SHQIPTARE NË ITALI. Politikat, Përkujdesjet e Përfaqësimi”. Ky është titulli i Konferencës së organizuar nga INAS-CISL, që do të zhvillohet në Tiranë, më 8 nëntor 2012, ora 9.30 – 13.00, në sallën e TIRANA INTERNATIONAL HOTEL, Sheshi Skenderbej.

Programi i Konferences PUNA SHQIPTARE NE ITALI – Tirane – 8 nentor 2012