KRYPA, ose loja me thesarin

Disa vjet më parë, suplementi Milosao më ofroi mundësinë të botoja diçka eksperimentale. Titulli i shkrimit ishte ky: “KRYPA, ose loja me thesarin. Përvijime të karikaturës moderne shqiptare“, që mund ta shkarkoni këtu.

Advertisements
%d bloggers like this: